Môi Giới Bất Động Sản

QUY TRÌNH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BĐS .::

  Khách hàng lập phiếu đăng ký dịch vụ Môi Giới Chuyển Nhượng Hoặc Cho Thuê Bất Động Sản (BĐS) và giao cho Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Vạn Bảo Đức  (SGD BĐS) toàn bộ bản sao giấy tờ liên quan đến BĐS.

 Khách hàng ký quỹ số tiền : ....................... và nộp bản sao giấy tờ liên quan đến việc mua bán BĐS cho SGD BĐS.

  Thời hạn thực hiện các thỏa thuận và thông tin trong bản đăng ký ít nhất là 02 tháng. Các thay đổi về thông tin khi đang rao bán BĐS phải được thông báo chính xác và rõ ràng cho SGD BĐS để kịp diều chỉnh thông tin. 

  Khi SGD BĐS tìm được người mua sẽ thông báo cho khách hàng đã đăng ký BĐS, để tiến hành  thủ tục mua bán BĐS, sang tên, thanh toán tiền mua bán BĐS (qua ngân hàng). SGD BĐS thu phí môi giới + phí dịch vụ sang tên (nếu có) + (phí thanh toán tiền qua ngân hàng) và thanh lý hợp đồng. Tất cả các quy trình này đều bắt buộc phải có sự hiện diện của Đại diện SGD BĐS.

  Trường hợp hết hạn hợp đồng môi giới mà SGD BĐS chưa kiếm được người mua cho khách hàng thì:

    - Khách hàng có quyền gia hạn thêm thời gian môi giới, nếu khách hàng đồng ý hoặc xin rút lại thông tin.

    - Trong trường hợp khách hàng không đưa ra giới hạn thời gian thì nghiễm nhiên công nhận thời gian kết thúc là khi SGD BĐS giới thiệu bán được BĐS cho quý vị.

  Biểu phí môi giới BĐS: Tính theo % trị giá BĐS rao bán, chuyển nhượng.

                       STT                  MỨC MUA BÁN               % PHÍ DỊCH VỤ

                         01                  Dưới 200 lượng                               1.50%

                         02                  Từ 200 đến 500 lượng                     1.30%

                         03                  Từ 500 đến 1000 lượng                   1.00%

                         04                  Từ 1000 lượng trở lên                      0.80%

  Khi các khách hàng do SGD BĐS môi giới để thuê hay mua BĐS và đạt được sự thỏa thuận. Chủ BĐS cam kết thanh toán đầy đủ phí dịch vụ theo biểu phí trên.

 

 Tài liệu
 Quảng cáo